Ministerio del Interior

Qualificació:


Tipus: Building

Any de construcció:1953

Adreca: Aranguren y Aveenida de la Independencia (Boyeros).

Autor: Aquiles Capablanca

Estil: Racionalista

punts d'interes a prop de Ministerio del Interior

Restaurants a prop de Ministerio del Interior:

Delirio Habanero, Café Cantante Mi Habana, Starbien,