Teatro Karl Marx

Qualificació:


Tipus: Building

Any de construcció:1949

Adreca: Calle 1ra. y 10, Miramar Playa

Telefon:+53 2030801//2030805

Autor: Enrique Gil Castellanos

Estil: Moviment modern

Àrea d'interés: música, Ballar