Salón Rosado de La Tropical


Adreca:41 y 46, Playa.

Telefon:+53 7 203 5322

Tipus: Concert Hall

punts d'interes a prop de Salón Rosado de La Tropical

Millors atractius a prop de Salón Rosado de La Tropical:

Colegio de Belén, Cementerio Chino, Més >